Headers_t6.jpg

Fianchetto

Fianchetto is een strategische openingszet die in het schaken vaak voorkomt. Er zijn verschillende fianchetto openingszetten, de keuze hangt af van de vooraf bedachte strategie en beoogde vervolgstappen.

Ondernemen heeft veel weg van schaken! Het bepalen van een strategie, het vooruit (proberen te ) denken, het creeren van kansen en mogelijkheden in combinatie met het herkennen van beperkingen, haalbaarheid en realiteit.

Wat vaak ontstaat uit ambitie, drive en passie zijn ook strategisch vraagstukken waarbij continue vooruit blijven denken voor zowel de ondernemer als de onderneming de belangrijkste factor voor succes is.

Zorgen voor en over de continuïteit van uw onderneming is voor zowel u als ondernemers als voor uw onderneming zelf een continue proces. 
Of het nu gaat om vernieuwing, kansen, adequaat inspelen op positieve en negatieve (financiële) marktontwikkeling en of verandering bij derden, uw strategische en beleidsmatige beslissing is van doorslaggevend belang.

Het nemen van beslissingen en doorvoeren van veranderingen is voor elke ondernemer niet zomaar vanzelfsprekend. Informatie en advies inwinnen, klankboorden en sparren zijn veel gebruikte termen, die aan het beslissingsproces vooraf gaan. Maar als u op de juiste wijze invulling geeft aan dit proces dan zorgt u er zelf voor dat u de juiste keuze gemaakt wordt.

Wij vullen dit proces als vertrekpunt voor “ veranderend denken en verantwoord doen” graag samen met u in. Onze onderneming bestaat louter uit ondernemers die weten wat u als ondernemers denkt en wat u voor uw onderneming voelt en wilt doen.

Samen bouwen wij met u als ondernemer aan de continuïteit van uw onderneming op het gebied van:
- Aantrekken van werkkapitaal en financiering
- Turnaround management (verbeter- en veranderingsplan)

  •     Financieel en fiscaalniveau
  •     Bedrijfseconomisch niveau
  •     Markt en strategisch niveau

 - Aan- en verkoopbegeleiding van uw onderneming (bedrijfopvolging)

Actueel