Headers_t5.jpg

Turnaround Management

Verandering is momenteel de enige stabiele factor in de markt en in organisaties.  De bedrijfscontinuïteit van onderneming wordt door de vele veranderingen continue op de proef gesteld.
 
De verandering zelf
Bedrijven onderkennen vaak de toenemende noodzaak tot innovatie van hun concurrentiepositie en optimalisatie van de bestaande bedrijfsprocessen.
Opmerkelijk genoeg blijft het proces van daadwerkelijk veranderen vaak buiten beschouwing!

Turnaround management
"Proces van het SNEL implementeren van rigoureuze maatregelen om teloorgang van onderneming te voorkomen"

De oorzaken van teloorgang van ondernemingen zijn in te delen in 5 categorien:

 • Marketing & Strategie (houding tov de markt)
 • Management (kwaliteit en functioneren)
 • Informatie (MIS en sturing financiële informatie)
 • Efficiëntie (vaste en variabele kosten)
 • Economie (externe omgeving)

Onvoldoende kritisch toezicht leidt er toe dat ondernemers en ondernemingen wachten vaak te lang met het nemen van maatregelen. Hoe ziet ons proces van turnaround management er uit:

 •     Stabiliseren: cash management en cost cutting ("quick wins")
 •     Analyseren: kritisch vragen die beantwoord moeten worden
      leiden tot een turnaround plan
 •     Herpositioneren: uitvoer & herstel van vertrouwen
 •     Versterken:  erandering management en versterken
      solvabiliteit (eigen vermogen)

Wij bieden u onderzoek & analyse, ondersteuning, planmatige aanpak en begeleiding op het gebied van heroriëntatie en reorganisatie van uw (deel)organisatie.

Actueel