Header_t1.jpg

Actuele strategische ondersteuning

Onderneming(en) in uitzendbranche:
Organische- en autonome groei strategie 2019-2023
Strategisch 5 jaren plan met groei ambities naar € 25.000K omzet.

- strategie organische groei (organisatiemodel, rapportage en
   financiele planning)

- strategie autonome groei (overname proces begeleiding,
  aankoop onderneming(en) en belang verwerving)
- (overname)financiering en investering 

Onderneming in metaalindustrie - productie:
Overname strategie 
- Overname strategie 24 - 36 maanden, voorbereiding onderneming
  en ondernemers.
- Proces begeleiding verkoop onderneming

Brabant Ventures:
Begeleiding en ondersteuningen van diverse portfolio ondernemingen
- Beheer fase: klankboorden ondernemers mbt stratgie &
  Fi
nanciele planning, ondersteuning bij Intensief beheer - turn 
  a
round management situaties en financiering vraagstukken
- Exit fase: exit strategie, plan van aanpak en proces belegeiding
  ve
rkoop belang/onderneming

ScaleUp Capital
Ondernemers begeleiden in definieren en realiseren van een groeistrategie met passende financiering. Proces begeleiding verkoop onderneming.Actueel